Två Uppsalaforskare i Sveriges unga akademi

27 maj 2019

Anna T. Danielsson, professor i didaktik och Ylva Söderfeldt, biträdande universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, är två av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi.

I Sveriges unga akademi samlas yngre forskarna som är verksamma vid svenska lärosäten. I samband med akademins årsmöte i maj offentliggörs vilka nya ledamöter som väljs in.

I år är två av de åtta nya ledamöterna forskare vid Uppsala universitet:

Anna T. Danielsson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Anna T. Danielsson är professor i didaktik. Hennes forskningsintressen handlar om genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik.

Ylva Söderfeldt. Foto: David Naylor.

Ylva Söderfeldt är biträdande universitetslektor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. Hennes forskning är inriktad mot disability studies. Hon har bland annat analyserat dynamiken mellan den medicinska vetenskapens utveckling och skapandet av intressegrupper relaterat till hur den kulturella och sociala kontexten förändrats.

Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 med syfte att bli ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin har omkring 35 ledamöter.

 

 

 

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten