Hållbar urbanisering kräver samarbete

3 juni 2019

Söndagen 30 juni hålls sex seminarier i Almedalen om hållbarhet och urbanisering med fokus på Indien och Sverige. Vi intervjuade Swaminathan Ramanathan, gästforskare, och Owe Ronström, professor i etnologi, båda vid institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Vad handlar seminarierna om?

– Ramen för seminarierna är forskningsprogrammet Future Urbanisms vid Campus Gotland och vi har valt fyra teman från programmet för seminarierna: mobilitet, vatten och energi, mat och hälsa respektive boende och skydd, säger Owe Ronström.

Swaminathan Ramanathan
Swaminathan Ramanathan, gästforskare vid
institutionen för kulturantropologi och etnologi.
Foto: Anders Berndt

– Seminarierna fokuserar på hur vi kan uppnå en hållbar utveckling i den globala urbanisering som sker. Prognoser säger att cirka 75 procent av Indiens befolkning kommer att bo i städer år 2050 och eftersom Indiens befolkning är en stor del av jordens befolkning kommer den urbaniseringen att ha en massiv inverkan för hur en hållbar utveckling ska kunna uppnås och det kommer att påverka livet i Sverige, Skandinavien och resten av världen, säger Swaminathan Ramanathan.

Vilka utmaningar finns det med att skapa en hållbar urbanisering?
– Seminarierna handlar om enorma utmaningar på alla möjliga sätt: ekologiska, humanistiska, kulturella, sociala,  ekonomiska, samarbeten. Det är några av nyckelutmaningarna som rör vår framtid, säger Owe Ronström och fortsätter:

Owe Ronström
Owe Ronström, professor i etnologi vid institutionen
för kulturantropologi och etnologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Men första utmaningen är att kartan redan är ritad sedan många år. Sverige ses som ett utvecklat land som levererar lösningar och ger hjälp till underutvecklade länder. Och vi har försökt pressa in Indien i den kartan. Men Sverige kan inte längre se sig som leverantören av lösningar. Vi måste hitta andra sätt att samarbeta som är mycket mer jämlika och som tar med hur Indien kan stödja Sverige och hur indiska lösningar kan användas i Sverige. Och förstås tvärtom, säger Owe Ronström.

– Svenska lösningar är välkända, av världsklass och väletablerade i världen, den kanalen ut i världen är redan etablerad. Men det finns också lokala lösningar som Indien har utvecklat som borde spridas över världen, säger Swaminathan Ramanathan.

Vad hoppas ni seminarierna ska bidra med?
– Forskningsprogrammet placerades på Campus Gotland delvis på grund av Almedalsveckan. För att hantera de här utmaningarna måste alla viktiga intressenter samlas och det är precis det som är Almedalsveckan, säger Swaminathan Ramanathan.

– Vi försöker koppla till FNs globala mål för hållbar utveckling och då inte bara till målen om skydd, mobilitet etcetera utan också sjuttonde målet som handlar om att vi måste hantera de övriga globala målen genom samarbete, diskussion och hjälp till varandra, säger Owe Ronström.

 

Fakta

Under Almedalsveckan hålls sex seminarier öppna för alla intresserade om hållbar urbanisering. Seminarierna bottnar i forskningsprogrammet Future Urbanisms vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Campus Gotland, Uppsala universitet:

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten