Att välja mat väcker etiska frågor

15 oktober 2019

Förutom det självklara att maten ska vara god, lättlagad och prisvärd väcks idag helt andra frågor när vi står vid butikshyllorna: Hur främjar maten bäst en hållbar utveckling?

Vad ska vi äta idag? Den frågan är inte alltid så enkel att besvara – eftersom vårt val av mat påverkar såväl klimatet, som djurhanteringen och vår egen hälsa. I en ny bok resonerar Anna T Höglund kring mat och etik och hur vi kan öva upp vår etiska kompetens inom det här området.

Anna T Höglund, universitetslektor vid Centrum
för bio- och forskningsetik. Foto: Mikael Wallerstedt

Anna T Höglund är universitetslektor vid Centrum för forsknings- och bioetik och är själv mycket matintresserad.

– Jag följde debatten om mat och upptäckte att den var väldigt normativ, moraliserande och dömande. Ofta görs inga värdeavvägningar, utan debattörerna väljer ett perspektiv utan att väga det mot andra faktorer. Jag ville visa att om du väljer att bara äta vegetariskt, kan ett sådant val göra att du åsidosätter ett annat värde.

Ett exempel är halloumiosten som många köpte för att äta mindre kött. Men eftersom den är importerad innebär den en belastning på klimatet. Och vet vi egentligen hur korna har det?

– Vi måste ta in flera olika perspektiv i debatten. Ofta fokuserar man på en sak i taget men det är mer komplicerat än så. Det finns en mängd värdekonflikter, säger Anna T Höglund.

Förutom det självklara att maten ska vara god, lättlagad och prisvärd väcks idag helt andra frågor när vi står vid butikshyllorna: Hur främjar maten bäst en hållbar utveckling?

Svårt att bjuda på middag

Boken riktar sig både till andra etiker och till allmänheten.

– När jag började skriva var det tänkt att bli en forskningsartikel, men det växte och växte. Jag tänkte att det skulle bli en bok som är mer populär, men den riktar sig kanske mest till andra forskare.

Att välja mat är något som vi gör varje dag och det har blivit alltmer komplicerat. Det är svårt att bjuda folk på middag då allt fler följer olika dieter och till exempel utesluter kött, mejeriprodukter, socker och kolhydrater. Det är också vanligt att kommentera och ifrågasätta andras matval.

– Jag tror att en del känner matskam, och det vill jag att vi ska lyfta bort från folk. Även om min bok heter Mat och etik är den inte alls moraliserande, snarare tvärtom. Jag vill visa att det inte är något konstigt om man inte klarar av det här. Ingen kan klara av att rädda alla värden som står på spel när det gäller mat, men med min bok vill jag ge lite hjälp i folks matval.

Tar upp flera aspekter

Boken tar upp flera olika aspekter – konsumenten, producenten, djur och natur. När det gäller konsumenten är det viktigt att maten är hälsosam och kan väljas fritt och autonomt.

– Maten är också en del av ett gott liv, som etiker skriver jag om hur mycket gott som måltiden skapar, till exempel gemenskap och njutning. Det är risk att vi förlorar sådana värden när annat hamnar i fokus, säger Anna T Höglund.

 

Ny bok

Anna T Höglund: Vad ska vi äta? Om mat och etik.
Appell förlag, 2019.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten