1000 skillingtryck nu digitalt tillgängliga

21 november 2019

Lotta Sundberg digitaliserar det tusende skillingtrycket.

Tack vare externa medel har 1000 skillingtryck nu blivit fritt tillgängliga i digital form, sökbara genom databasen Alvin. Skillingtryck, det vill säga billiga små trycksaker med visor av olika slag, såldes till en bred allmänhet, ofta på marknader, och har därför fått en vid spridning över hela landet. Detta material utgör därför en rik källa till forskning för bland annat musik- och litteraturvetare och för studier av tryckerihistoria.

Bland de digitaliserade skillingtrycken hittar du populära visor från 1600-talet och framåt. Ämnena kan vara både jordnära och andliga, ofta med koppling till samtidens aktuella händelser både lokalt och på riksplanet.

Inte minst brott och straff har varit ett populärt ämne genom alla tider. Ett av de äldsta digitaliserade skillingtrycken berättar om en ung student som mördat en annan ung man, och därför dömts till döden. I fängelset uttrycker han sin ånger och dödsångest: Een Sorga Wijsa, Öffuer Josephi Petri Lundebergij, hasteliga och oförmodeliga sorgeliga Hädanhärd … som han i Fängelset talade… Dessa fångvisor utgör en hel genre i sig, där läsaren ska ta varning av dessa öden.

Andra skillingtryck berättar om Sveriges pågående framgångar på slagfältet. I Then Loflige Swenske Nations Frögd i Gudhi Uthöfwer den Härrliga Victoria, Seger och Triumph… tryckt 1677, lovprisas Karl XI och hans segrar över danskarna året innan. Denna typ av hjältediktning och krigsvisor återkommer i skillingtrycken under tider av konflikt. Under 1800-talet blir beväringsvisorna vanliga.

Kaffeförbudet i Sverige, som varade under perioder av det sena 1700-talet och början av 1800-talet, har också lämnat spår i visorna, exempelvis i En Högstbedröfwad Enkas Jämmerliga Klagan Öfwer Caffe-Förbudet. Kan sjungas efter egen sorgeton från 1799. Många av oss skulle nog stämma in i denna klagan om kaffeimporten stoppades idag. Som det står i visan: ”Om icke Caffe – we – ack we!!!”

Skämtsamma kärleksvisor är också vanliga. En ny och Lustig Kärleks-Wisa, Emellan Sissa och Pär utkom 1801, berättar om fästfolkets planer på bröllop. I slutet av trycket passar boktryckaren på att göra reklam för andra trycksaker till försäljning, både böcker och andra skillingtryck.

Stora världshändelser sprids också genom skillingtrycken. En ynkelig Wisa om hur Hans Majestät Abraham Lincoln blef skjuten ihjäl i Norra Amerika utaf en nedrig slafpatron ryckt 1865, jämställer USA:s president med en kunglighet, så att även alla svenskar kunde förstå hans rang.

Digitaliseringen har utförts vid avdelningen för Digital Bild på Uppsala universitetsbibliotek. Möjligheten att genomföra denna digitalisering uppstod då Uppsala universitetsbibliotek fick ta del av det register som Hanna Enefalk, docent i historia och lektor vid Karlstads universitet, gjorde under ett forskningsarbete över universitetsbibliotekets samling av skillingtryck fram till år 1875. Vi har kunnat importera detta register till vår databas Alvin och har nu därför en sökbar katalog i databasen Alvin över drygt 5200 av våra totalt ca 11000 skillingtryck i samlingarna.

Förutom dessa katalogiserade skillingtryck finns alltså ett antal spridda samlingar där skillingtryck ingår. De ingår ännu inte i katalogen i Alvin, utan återstår att katalogisera. 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten