Professor i historia får prestigefyllt uppdrag

17 december 2019

– Det är hedrande att ha fått detta förtroende, säger professor Maria Ågren om att ha blivit utsedd till rådsprofessor.

Maria Ågren, professor i historia, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelas forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid. Totalt delas drygt 380 miljoner kronor till åtta sökande i årets utlysning.

Vetenskapsrådet (VR) vill med rådsprofessorprogrammet skapa förutsättningar för framstående forskare att ”bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.”

Maria Ågren, professor vid historiska institutionen, tilldelas sammanlagt 50 miljoner kronor fram till 2029 för att utveckla forskningsprojektet ”Metod- och begreppsutveckling för en praktikinriktad historia”.

– Det känns både hedrande och lite ansvarstyngt att ha fått detta förtroende, säger hon.

”Skriva en bättre historia”

Projektet ska utnyttja moderna tekniker som relationsdatabaser och ”handwritten text recognition” (digital handskriftsigenkänning baserad på metoder inom bildanalys och lingvistik, reds. anm.). Målet innefattar även att utmana existerande förklaringsmodeller som främst har betonat utvecklingen i den anglosaxiska världen och som dessutom ignorerat kvinnors arbete. Maria Ågren utvecklar syftet med projektet:

– ”Metod- och begreppsutveckling för en praktikinriktad historia” låter kanske lite torrt, men det handlar om att skriva en bättre historia om hur det moderna samhället växte fram. Vi går tillbaka till 1700-talet och försöker kartlägga och förstå människors försörjningspraktiker – alltså vad de gjorde – för att förklara samhällsutvecklingen.

Tid att utveckla idéer tillsammans

Maria Ågren tycker att det bästa med anslaget är att hon och hennes medarbetare får möjlighet att tillsammans vidareutveckla idéer och metoder utan att behöva söka nya anslag. De kommer att få mer tid att koncentrera sig på att besvara sina forskningsfrågor.

– Jag tror mycket på att humanistisk forskning ska bedrivas i grupp, inte i ensamhet på en kammare. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med kollegor, inte bara på historiska institutionen, utan på andra institutioner vid universitetet och även på andra håll i världen.

Bidraget, som är fördelat på tio år, ska enligt riktlinjerna ”möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare”. VR’s bedömning är att projektet ska berika den redan befintliga framstående tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom tidigmodern historia vid Uppsala universitet.

–Vi ska inte vila på lagrarna, utan förbättra miljön ännu mer genom att bjuda in fler gästforskare och utveckla vår databas. Jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med universitetets duktiga språkteknologer, bildanalytiker och arkeologer.

Slutligen, vilka resultat hoppas du att projektet ska leda fram till?
– Jag hoppas att vi ska uppnå målet att skriva en ”bättre historia”, alltså en historia som bättre förklarar hur kvinnor och män har bidragit till samhällsutvecklingen genom sitt arbete.

Johan Ahlenius

 

 

 


 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten