INSTÄLLT Dan Stone håller årets Hugo Valentin-föreläsning

11 mars 2020

Dan Stone är professor i modern historia och föreståndare för Holocaust Research Institute vid Royal Holloway, University of London. Den 19 mars håller han den artonde Hugo Valentin-föreläsningen vid Uppsala universitet.

Evenemanget är inställt

Dan Stone kommer att uppmärksamma de många ”ensamma barn” som FN mötte i det ockuperade Tyskland. Barnen visade sig vara fler än vad de förutsett. Föreläsningens fokus blir det arbete som utfördes av särskilda efterforskningsteam för att lokalisera och ta hand om dessa barn. I den mån det gick återfördes barnen till sina hemländer. Om det inte var möjligt riktades arbetet istället in på att försöka hitta nya hem åt dem.

Förutom att berätta om hur teamens jobbade tar Dan Stone även upp några konkreta exempel med ensamma barn. Särskilt belyser han det politiskt och emotionellt svåra arbete som utfördes, och hur vissa barn försökte använda systemet till sin egen fördel.

Dan Stone är författare till 16 böcker varav de senaste är Goodbye to All That? The Story of Europe since 1945, The Liberation of the Comps: The End of the Holocaust and its Aftermath och Concentration Camps: A Very Short Introduction.

Förutom sin tjänst som lärare och forskare innehar han en rad förtroendeuppdrag vid Imperial War Museum, Holocaust Memorial Day Trust och The UK Oversight Committee for the International Tracing Service.

Årets Hugo Valentin-föreläsning

Tid: 19 mars kl. 17:15
Plats: Universitetshuset, sal IV (Biskopsgatan 3)
Arrrangör: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten