Medeltida Birgittafragment förvärvat

26 maj 2020

medeltida handskrift på pergament präntad i rött och svart

En grupp fragment ur medeltida handskrifter har under våren förvärvats till Uppsala universitetsbibliotek. Fragment kallas lösa blad eller delar av blad som har kommit ifrån sitt ursprungliga sammanhang, en längre text eller volym. Anledningen till att UUB köpte dem var att det bland dessa fanns ett fragment som har anknytning till den heliga Birgitta.

Detta skulle kunna vara skrivet i eller ha ägts av det medeltida Vadstena kloster. Då universitetsbiblioteket sedan tidigare har en stor del av klostrets forna boksamling, tyckte vi det var lämpligt att ”ta hem” detta fragment i förskingringen. 

Läs mer om detta och de andra fragmenten i förvärvet i bloggen 400.

Kontakt: Anna Fredriksson

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten