VR-spelet som tar dig till medeltidens Visby

23 juni 2020

John Ljungkvist med hjälm och handkontroller.

John Ljungkvist spänner bågen i ett virtuellt Visby.

Med VR-hjälm på huvudet är det möjligt att pröva på bågskytte i 1300-talets Visby. Det nya VR-spelet har utvecklats av företaget Disir, som grundats av en spelutvecklare och tre arkeologer, varav två forskare vid Uppsala universitet.

Spelet består av fem olika banor med olika svårighetsnivå, innanför och utanför stadsmuren i Visby. Spelaren spänner bågen och skjuter iväg pilar med hjälp av kontroller i händerna. Vi befinner oss i det medeltida Visby – med stadsmuren, byggnader, kringsmygande krigare och olika tidstypiska detaljer. 

Allt är grundat på vetenskap, för att ge en korrekt bild av hur det såg ut på den tiden. Spelet är löst kopplat till historiska händelser kring Valdemar Atterdags invasion år 1361.

– Drömmen är att bygga upp det medeltida Visby i virtual reality och visa hur det såg ut, både för utbildning och för underhållning, säger John Ljungkvist.

Spelet består av fem olika banor med olika svårighetsnivå, innanför och utanför stadsmuren i Visby.

Testades vid Medeltidsfestivalen

En tidig version av spelet testades vid Medeltidsfestivalen i Visby förra året och den färdiga versionen visades vid en medeltida jul i Visby kring årsskiftet. Nu finns spelet att köpa på plattformen Oculus.

– Men det krävs ytterligare investeringar för att utveckla spelet vidare och lyckas kommersiellt, konstaterar John Ljungkvist.

Han och Daniel Löwenborg är forskare vid institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. De började utforska olika digitala lösningar för att visualisera historien, i samband med ett forskningsprojekt i Gamla Uppsala. 

– Det kom ur vår forskning om Gamla Uppsala, där John har lett utgrävningar och jag har jobbat med digitala lösningar inom arkeologi, som GIS (geografiska informationssystem) och att sammanställa data. Redan från början handlade det både om att ta fram ny kunskap och om att förmedla vår tolkning av historien, säger Daniel Löwenborg.

Tre arkeologer och en spelutvecklare

Med hjälp av UU Innovation kom de i kontakt med olika IT-företag.

– När vi startade företaget var vi tre arkeologer och en spelutvecklare, som gör mycket av arbetet. Vi använder framför allt befintliga lösningar med moderna spelmotorer, tillsammans med ett historiskt perspektiv och tänkande, säger Daniel Löwenborg.

Det gamla gravfälten i Gamla Uppsala består idag av gräsklädda kullar, men med hjälp av en mobilapp får besökarna hjälp att visualisera hur det såg ut på vikingatiden. Med hjälp av AR-teknik (augmented reality) ser man i mobilen hur en plats kan ha sett ut i historisk tid.

Senare utvecklades också en VR-version som kan användas av museets besökare. Företaget har också utvecklat en AR-plattform för fem historiska besöksmål i Uppsala.

– Själva grundprincipen är att använda digital teknik för att förmedla en förståelse för historien kopplat till forskningen och så långt vi kan göra det historiskt korrekt och autentiskt, säger Daniel Löwenborg.

Kliva in i historien

Spelet om bågskytte är det första spel de har tagit fram och med detta tar de ännu ett steg i att levandegöra historien. 

– Här handlar det inte lika mycket om fakta och kunskap utan mer att förmedla en känsla av att kliva in i historien och interagera med den, säger Daniel Löwenborg.

John Ljungkvist ser stora möjligheter med att använda den här typen av spel inte bara som underhållning utan också inom undervisningen.

– Vi förmedlar forskning och kan gå från spel till lärande. Inom medicinska utbildningar används mycket VR idag och det kan göras inom historia också.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten