Hållbar utveckling i fokus för ny forskarskola på Campus Gotland

20 januari 2021

Digitalt möte med forskarskolan inom hållbar utveckling

Vid den nya forskarskolan på Campus Gotland kommer doktorander från hela världen att arbeta med hållbar utveckling inom ramen för fem olika breda tvärvetenskapliga projekt.

Den 18 januari startade Uppsala universitets nya tvärvetenskapliga forskarskola på Campus Gotland med fokus på hållbar utveckling. Det handlar om forskning kring centrala samhällsutmaningar inom bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital utveckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

Utgångspunkten för forskarskolan är ett tvärvetenskapligt angreppssätt på viktiga samhällsutmaningar inom hållbar utveckling. I forskarskolan deltar ett 20-tal handledare från åtta institutioner inom allt från geovetenskap, kulturantropologi och etnologi, samhällsbyggnad och industriell teknik, arkeologi och antik historia till informatik och media, företagsekonomi, juridik och konstvetenskap.

Stärker profilområdet hållbarhet

Forskarskolan på Campus Gotland är en viktig knutpunkt i universitets strävan mot ett hållbart samhälle. Här kommer forskarskolan vara starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning. Målet är att forskarskolan ska bedriva forskning på högsta internationella nivå utifrån frågeställningar som har en stark lokal förankring. Regional relevans ska kombineras med internationell excellens.

– Denna tvärvetenskapliga forskarskola är den största och enskilt viktigaste satsningen som universitetet nu gör för att utveckla forskningsverksamheten vid Campus Gotland. Genom forskarskolan stärker vi forskningen kring vårt profilområde hållbarhet, säger Olle Jansson, rektorsråd för Uppsala universitet Campus Gotland.

Stort internationellt intresse

Jenny Helin
Jenny Helin, universitetslektor vid företagsekonomiska
institutionen och föreståndare för den nya forskarskolan.

Intresset för forskarskolan har varit mycket stort – också internationellt. När doktorandtjänsterna utlystes i somras anmälde sig hela nära 3 000 sökande till de tolv tjänsterna som nu tillsatts av forskarstuderande från USA, Indien, Bangladesh och olika länder i Europa inklusive Sverige.

– Det finns nog flera anledningar till det stora intresset, menar Jenny Helin, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen och föreståndare för den nya forskarskolan. Dels är det många som vill göra skillnad genom att studera och forska kring hållbarhet och som också lockas av det tvärvetenskapliga angreppssättet. Men det har nog också att göra med att Sverige har ett gott renommé när det gäller hållbarhetsfrågor. Internationellt ligger Sverige långt framme och därför är det intressant att söka sig hit och Uppsala universitet är ett starkt varumärke, det är också viktigt.

Fem breda tvärvetenskapliga projekt

Sammanlagt kommer nu alltså tolv doktorander att arbeta tillsammans med sina handledare, internationella partners, gästforskare och lokala aktörer inom fem olika breda tvärvetenskapliga projekt.

De fem projekten är:

  • Hållbar destinationsutveckling. (Tre doktorander)
  • Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering. (Tre doktorander)
  • Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv – dåtid, nutid och framtid. (Två doktorander)
  • Väga rätt? – Tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden. (Två doktorander)
  • Digital innovation för hållbar konsumtion. (Två doktorander)

Digitalt till att börja med

Nya fina lokaler, med utsikt över Visby hamn, har förberetts för forskarskolans doktorander för att skapa en skapa en kreativ och stimulerande miljö. Tanken var att alla tolv doktorander skulle vara på plats vid starten, men pandemin gör att allt nu istället till att börja med blir digitalt.

– Inom ramen för forskarskolan möts inte bara olika discipliner, utan också olika forskarutbildningstraditioner och olika administrativa processer från handledargruppens heminstitutioner. Så det kommer att bli utmaningar, särskilt nu när vi får börja helt digitalt. Men jag är övertygad om att vi kommer att klara av det med de entusiastiska och positivt inställda doktorander som nu startar i forskarskolan. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna samlas här på Campus Gotland i de nyrenoverade lokalerna som står och väntar på oss och bygga upp en stark doktorandmiljö tillsammans, säger Jenny Helin.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten