De väljs in i Sveriges unga akademi

22 september 2021

Uppsalaforskarna Gabriele Messori, lektor i meteorologi, och Sigrid Schottenius Cullhed, lektor i litteraturvetenskap, har valts in i Sveriges unga akademi, tillsammans med sex andra toppforskare inom olika fält.

Fyra kvinnor och fyra män, alla framstående forskare inom sina fält, bland annat bioteknik, hjärnforskning, litteratur och astronomi, har valts in i Sveriges unga akademi. Organisationen samlar yngre, ledande forskare från samtliga fält och landsändar. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket innebär ett kontinuerligt inflöde av energi och idéer. Den 22 september välkomnas åtta nya forskare, bland dem två från Uppsala universitet.

Sigrid Schottenius Cullhed, docent i
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Foto: Eric Cullhed

Sigrid Schottenius Cullhed är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet med särskilt starkt intresse för antik grekisk och romersk litteratur och dess inverkan under senare perioder världen över.

– De litteraturvetenskapliga forskningsfrågor som lockar mig har ofta tvärvetenskapliga förgreningar. För tillfället driver jag ett projekt som undersöker representationer av sexuella övergrepp och tystnadskultur i den klassiska traditionen. Syftet är att bidra till bättre förståelse för varför sexualbrottsoffer ofta tiger om sina erfarenheter eller upplever att ingen lyssnar på dem när de väl berättar, berättar Sigrid Schottenius Cullhed. 

Hon är också verksam i två tvärvetenskapliga samarbetsprojekt: forskarskolan vid Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher, samt det ERC-finansierade projektet Mothernet, som undersöker samtida berättelser och erfarenheter av moderskap i Europa.

Gabriele Messori, docent i meteorologi vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Gabriele Messori är docent i meteorologi vid Uppsala universitet. En stor del av hans forskning fokuserar på extremväderhändelser. Han försöker svara på frågor som: Vad bör vi förvänta oss under de kommande decennierna gällande extremt väder i Europa? Hur kan vi använda väderprognoser för att förhindra skador? Kan vi förutspå samhällspåverkan av framtida extremväderhändelser?

Vad vill du arbeta för i Sveriges unga akademi? 
– Jag är särskilt engagerad i två frågor. Det handlar dels om att göra det karriärmässigt lönsamt för forskare att kommunicera vetenskap genom ett bredare spektrum av kanaler än enbart områdesspecifika tidskrifter. För det andra är det viktigt att på ett så effektivt sätt som möjligt nå unga människor som inte har haft så mycket kontakt med forskare tidigare. Att vara ledamot i Sveriges unga akademi är ett viktigt steg för att jag ska kunna arbeta för att nå dessa mål.

Sveriges unga akademi

  • Firar 10 år 2021 och har sen grundandet 2011 haft sammanlagt 95 framstående forskare som ledamöter.
  • Har skapat sig en stark röst hos beslutsfattare i forskarvärlden både nationellt och internationellt.
  • Vetenskaplig förnyelse, ledarskap och ett tvärvetenskapligt angreppsätt genomsyrar verksamheten. En hjärtefråga sen starten är tydliga och kvalitetsdrivande karriärvägar.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten