Forskare diskuterar vår gemensamma framtid med AI

15 november 2021

Bild på universitetshuset

I år arrangeras konferensen i hybridformat, det vill säga både på plats vid Uppsala universitet och online.

Konferensen AI for Humanity and Society 2021 samlar ledande internationella forskare inom olika discipliner den 18 november. De ska diskutera strategier och åtgärder som kan stödja de höga förväntningar som finns på tekniken och samtidigt ta itu med angelägna frågor om vår gemensamma framtid med artificiell intelligens.

Utvecklingen inom AI-området har gett upphov till många debatter om framtiden för vårt samhälle och både förväntningar och farhågor florerar i dessa debatter. Att politiken och forskningen bör närma sig varandra för att forma beslut och strategier med god grund är ett av konferensens huvudsyften. Under konferensen kommer ekonomiska principer och regleringar kring AI att diskuteras.

– Den framtida effekten av AI kommer att bero på de åtgärder och beslut som regeringar, företag, organisationer och individer tar i dag, säger konferensansvariga Nicolette Lakermond, professor vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping universitet.

Konferens i hybridformat

För andra året i rad anordnar forskningsprogramet WASP-HS konferensen AI for Humanity and Society. I år arrangeras konferensen i hybridformat, det vill säga både på plats vid Uppsala universitet och online, och temat är “Shaping a Future with AI - The Role of Policies”..

– AI-forskningen handlar både om den tekniska utvecklingen av algoritmer och om dess användning i samhället i stort. Humanistisk och samhällsvetenskaplig AI-forskning handlar om flera viktiga dimensioner, till exempel historia, etik, ekonomi, demokrati och rättsliga frågor. AI är ett strategiskt område för Uppsala universitet och vi är stolta över vår framstående forskning, mycket tack vara det unika och viktiga samarbetet runt WASP-HS, säger Tora Holmberg, vicerektor vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

– Dagens tema särskilt viktigt – att diskutera hur man kan aktivt påverka vilka effekter AI kan ha på samhället i stort. Hur kan vi tillse att vi får så mycket av fördelarna som möjligt, samtidigt som vi begränsar nackdelarna? Konferensen uppmärksammar särskilt AI:s konsekvenser för politik och beslutsfattande – ett område som är högaktuellt och kritiskt för demokratin och dess utveckling.

Många olika intressenter

Utvecklingen av artificiell intelligens är inte längre bara en fråga om teknik eller beräkning, utan en verkligt tvärvetenskaplig och mångfacetterad verksamhet med många olika intressenter, konstaterar Virginia Dignum, programdirektör vid WASP-HS.

– Denna inriktning stämmer perfekt överens med WASP-HS-programmets kärnforskning om de utmaningar och konsekvenser som AI och autonoma system innebär för mänskligheten och samhället. Jag ser fram emot vår andra årliga konferens, där vi sammanför perspektiv från forskare och praktiker om politikens roll i utformningen av vår framtid med artificiell intelligens.

Vid konferensen kommer ledande internationella forskare att tala, så som Susan Athey, professor inom ekonomi vid Stanford Graduate School of Business, Debjani Ghosh, president för NASSCOM och Blanche Segrestin, professor inom förvaltningsvetenskap vid MINES ParisTech.

Nationellt forskningsprogram om AI

  • WASP-HS är ett nationellt forskningsprogram med visionen att stödja och stärka framstående forskning, ur både humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel. Det handlar om effekter, möjligheter och utmaningar i samband med integrationen av artificiell intelligens och autonoma system i samhällen och människors vardag.
  • WASP-HS skapar tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, en forskarskola och ett nationellt nätverk för att bidra med kunskap, lyfta fram viktiga frågor och engagera medborgare samt andra samhällsaktörer. Det nationella forskningsprogrammet, som löper fram till 2028, omfattar ett 40-tal forskningsprojekt, en forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper och internationella gästprofessorer.
  • WASP-HS syftar också till att skapa samarbete med Sveriges offentliga och privata sektor.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten