Kulturarv – en måltavla i krig

12 maj 2022

Runstenar i en monter på museet i Visby.

Visby blev utsett till världsarv av FN 1995. Allt som allt har Sverige femton världsarv – alltså särskilt värdefulla kulturmiljöer.

I världsarvsstaden Visby forskar Mattias Legnér kring kulturarv i konfliktzoner. Många gånger blir kulturarv en måltavla i krig. Kyrkor, gamla byggnader och museer förstörs, till exempel i Ukraina och i Syrien.

– Till vardags kanske man inte märker det så mycket, men när viktiga kulturmiljöer eller
andra tecken på vår historia förstörs blir det tydligt att det påverkar människor känslomässigt och vi får svårare att orientera oss i tid och rum, säger Mattias Legnér, professor i kulturvård vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Visby blev utsett till världsarv av FN 1995. Allt som allt har Sverige femton världsarv – alltså särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Hur kan vi vara mer proaktiva för att skydda kulturarvet i Sverige?
– Vi skulle behöva planera för vad olika kulturarvsinstitutioner – som museer, arkiv,
bibliotek och kyrkor – kan göra för att skydda sina samlingar och byggnader vid väpnad konflikt, ifall det skulle inträffa. I dag finns inte så mycket sådan beredskap
som man skulle kunna önska.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten