De får Torgny Segersteds medalj och Geijers historiska pris

1 september 2022

Torgny Segerstedts medalj

Torgny Segerstedts medalj instiftades för att hedra Torgny Segerstedt som under 23 år var rektor vid Uppsala universitet. Medaljen delas ut vart annat år.

Torgny Segersteds medalj har i år tilldelats Mikael Stenmark som är professor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen. Geijers historiska pris går till Viktor Persarvet och Astrid Wendel-Hansen.

Torgny Segerstedts medalj instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år. Det utdelades vartannat år sedan 1988 och ges till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”.

Framsynt ledarskap

I år belönas teologiprofessor Mikael Stenmark. Motiveringen lyder:

Mikael Stenmark
Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi.
Foto: Privat

”Professor Mikael Stenmark är en världsledande forskare inom fältet religion och vetenskap. Han har på ett ovanligt sätt förenat rollen som internationellt etablerad forskare och lärare med kollegialt ansvarstagande som prefekt, prodekan och dekan. Stenmark har i sitt framsynta ledarskap såväl vidgat teologiska fakultetens självförståelse genom att initiera profilämnet islamsk teologi och filosofi som värnat klassisk teologisk och religionsvetenskaplig forskning. Stenmark har gett ut ett 20-tal böcker och ett hundratal artiklar. Han är publicerad på flera språk, däribland persiska, portugisiska och finska. Han är en uppskattad doktorandhandledare som handlett 10 doktorander till disputation och en närvarande lärare och ledare inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Kombinationen av djärvt nytänkande och varsamhet om det historiskt givna kännetecknar hans verksamhet.”

– Jag blev glatt överraskad när jag fick beskedet att jag tilldelats Torgny Segerstedt-medaljen. Det är en stor ära att ha fått priset och jag känner mig djupt hedrad, säger Mikael Stenmark.

Förutom medaljen tilldelas han en prissumma på 240 000 kronor.

Torgny Segerstedts medalj kommer att delas ut under en ceremoni på universitetets födelsedag 7 oktober.

Geijers historiska pris

Vid samma tillfälle överlämnas Geijers historiska pris ut. Det delas ut vart tredje år till forskare vid Uppsala universitet som under den mellanliggande perioden disputerat på en avhandling ”över något till svenska historien hörande ämne” som bedöms särskilt framstående.

Geijers historiska pris går i år till Viktor Persarvet för hans sin doktorsavhandling ”Tariff, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913” och Astrid Wendel-Hansen för hennes doktorsavhandling ”Dress Matters. Clothes a Social Order in Tallin 1600–1700”.

Prissumman för 2022 är 80 000 kronor som de får dela på.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten