Historikern Iva Lucic antagen till forskningsprogrammet Pro Futura

15 september 2022

Iva Lucic vid Uppsala universitet har som en av fyra forskare blivit antagen till det prestigefyllda Pro Futura-programmet. Hennes forskning handlar om exploatering av naturresurser i sydöstra Europa och hur den påverkas av olika politiska styren. Nomineringen har gjorts av Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Iva Lucic är antagen till Pro Futura.

Iva Lucic arbetar idag som lektor i pedagogik med inriktning mot pedagogik i arbetslivet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Men från och med 2023 tar hon plats vid det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura för särskilt lovande unga forskare. Hennes projekt handlar om den globala skogsexploateringen i sydöstra Europa.

– Tidsperioden som jag ska undersöka präglade Balkan, och framför allt Bosnien, som en av världens viktigaste globala virkesexportörer. Det skedde dock på bekostnad av den egna ekonomiska utvecklingen och med förödande ekologiska konsekvenser. Jag vill försöka förstå hur de olika politiska regimerna under den här tiden påverkade exploateringsdynamiken i regionen. Min vision är att öka kunskapen och förståelsen om de processer som leder till att vissa regioner som är rika på naturresurser blir till utvinningsperiferier, och vilka konsekvenser det får för människor och miljö.

Fem år av forskning i Sverige och utomlands

Antagningen till Pro Futura-programmet innebär att Iva kan forska på heltid med sitt projekt under fem år. Det första året vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Därefter tre år vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet där hon erbjuds en fast anställning som forskare, samt ett år utomlands med planerade fältarbeten i bland annat Bosnien, Turkiet, Österrike och Italien.

Tar med sig viktiga erfarenheter från Uppsala universitet

Iva Lucic förklarar att hon tar med sig flera viktiga erfarenheter när hon nu lämnar Uppsala universitet. Dels från tiden som doktorand vid Historiska institutionen och dels som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

– Jag är otroligt glad för den kollegialitet som vi har haft där vi stöttat varandra genom att visa intresse för varandras forskning. Men även den uppbackning som jag fått från medarbetare i samband med undervisning och kursansvar. Jag har kunnat utveckla mig som pedagog och detta har blivit en viktig del av min yrkesidentitet och hjälpt mig att växa som lärare.

De är nominerade till Pro Futura 2022

  • David Karlander, nominerad av institutionen för skandinaviska språk, Uppsala Universitet.
  • Iva Lučić, nominerad av institutionen för historia, Stockholms universitet. 
  • Sari Nauman, nominerad av institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
  • Julia Velkova, nominerad av institutionen för tematiska studier – Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Fakta

Iva Lucic är filosofie doktor och docent i historia som disputerade vid Uppsala universitet 2016 med en avhandling om politiska formeringsprocessen för den muslimska nationen i det socialistiska Jugoslavien på 50-. 60-, och 70-talet.

Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram för särskilt lovande unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmet startade 1999 och är ett samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Målet med programmet är att ge forskarna tid och de bästa möjligheterna att bedriva forskning, både i Sverige och utomlands.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) är ett nationellt institut för avancerade studier, med organisatorisk hemvist vid Uppsala universitet. SCAS ingår i gruppen av nio världsledande sådana institut, däribland IAS Princeton och Wissenschaftskolleg (Berlin) liksom i nätverket av 22 europeiska institut.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten