ERC-anslag till forskning om svenskt slaveri

1 februari 2023

Fredrik Thomasson, forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet, har fått anslaget ERC Consolidator Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Anslaget går till ett projekt om svensk kolonialhistoria på ön Saint Barthélemy på 17- och 1800-talet.

Fredrik Thomasson, forskare vid historiska
institutionen, Uppsala universitet.

Det femåriga projektet startar i januari 2024 och ska undersöka svenskt deltagande i karibiskt slaveri och kolonialism på ön Saint Barthélemy. Tack vare ERC-anslaget kommer Fredrik Thomasson nu att kunna anställa två doktorander och två postdoktorer i projektet.

– Det innebär en större stabilitet i forskningen. Nu kan vi fortsätta och fördjupa forskningen som har pågått det senaste decenniet, säger Fredrik Thomasson.

Historiska undersökningar av karibisk kolonialism och den transatlantiska slavhandeln brukar inte inkludera Sverige. Men efter förvärvet av Saint Barthélemy 1784 medverkade Sverige i handeln och förslavandet av fångna afrikaner fram till det svenska slaveriet avskaffades 1847.

Digitaliserat data om slavhandel

Fredrik Thomasson har i sitt pågående projekt digitaliserat de svenska kolonialarkiven i Frankrike och Sverige som under 2023 görs tillgängliga för forskningen. Det nya digitala arkivet är utgångspunkt för det femåriga forskningsprojektet.

– Vi flyttar tyngdpunkten i historieskrivningen från de europeiska kolonisatörerna till att bygga kunskap om den förslavade och den fria afro-karibiska majoritetsbefolkningen, säger Fredrik Thomasson.

Inom projektet planeras fem delprojekt kring aspekter av svensk karibisk historia: slavlagar och rättvisa, slavhandel, avskaffande av slaveriet, demografi och administration.

Pris från Svenska akademin

Fredrik Thomasson har också skrivit boken Svarta S:t Barthélemy. Människoöden i en svensk koloni 1785–1847, som kom ut i början av 2022. Boken baserar sig bland annat på samtida domstolsprotokoll, och utifrån människoöden som han skildrar sätter han kolonin i sitt större historiska sammanhang.

I december tilldelades han Svenska akademins pris på 100 000 kronor. Han är också en  av 2022 års mottagare av Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten