Upphovsrättslagstiftning i fokus för årets kulturuppsats

8 december 2015

Årets kulturuppsats 2015 går till masterstudenten Karolina Andersdotter vid Uppsala universitet.

Karolina Andersdotter får priset Årets kulturuppsats 2015 för sin masteruppsats på masterprogrammet i ABM, inriktning biblioteks- och informationsvetenskap.

I uppsatsen "Cross-border Copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive" belyser Karolina Andersson hur de europeiska biblioteken påverkas och förhåller sig till lagstiftningen och hur biblioteken arbetar för utveckling och förändring av lagstiftningen.

Ur juryns motivering till priset:

"Uppsatsförfattaren belyser InfoSoc-direktiven utifrån flera aspekter och lyckas med en god språkbehandling bjuda in läsaren till ökad förståelse för frågorna och ämnet. Att kunna veckla ut komplexa problem med hjälp av högst adekvata källor samt med tydlighet kunna redogöra för hur de olika instansernas ställningstagande påverkar verkligheten är en konst."

Årets kulturuppsats delas ut av fackförbundet DIK (Dokumentation, Information och Kultur).

 

Relaterad information

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten