Hallå där Mika Hietanen, lektor vid avdelningen för retorik vid litteraturvetenskapliga institut

15 december 2015

Personporträtt på Mika Hietanen inomhus.

Mika Hietanen har fått projektbidrag från Lars Salvius-föreningen för att presentera klassisk retorik på nytt sätt.

Du har fått medel för att presentera den klassiska retoriken på ett tekniskt innovativt och interaktivt sätt. Vad innebär det?

– Jag ska skapa ett modernt digitalt komplement till de läroböcker som finns om retorik.

Vad innebär innovativt och interaktivt?

– Det blir en presentation på en digital plattform med audiovisuellt material och interaktiva element. Tanken är att gå igenom den klassiska retorikens centrala innehåll. Det material jag hittills producerat har jag använt tillsammans med det omvända klassrummets pedagogik (Flipped Classroom).

Varför är det viktigt, det finns ju redan läroböcker i retorik?

– Jag har piloterat materialet och metoden på grundkursen i retorik med gott utfall. Det har blivit lite roligare för studenterna med ett digitalt audiovisuellt komplement. Tack vare detta har åtminstone en del ägnat den individuella inlärningen lite mera tid än om de bara hade haft kursboken.

– Olika människor lär också på olika sätt och vid sidan av traditionella läroböcker fungerar det bra med material som utnyttjar modern teknik. Dessa digitala så kallade ScalableLearning-videor på webben har förberett studenterna inför seminarierna så att vi kommit lite längre och djupare.

Vem är det tänkt för?

– I första hand är detta tänkt för studenter som går en grundkurs i retorik i Sverige. Jag ska försöka anpassa materialet till självstudier utan tillgång till lärare och om jag lyckas blir ju detta intressant också för alla övriga intresserade av retorik.

När blir det klart?

– Jag siktar på höstterminen 2016.

 

Relaterad information

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten