Tor Broström i styrelsen för Norsk Institutt for kulturminneforskning

21 december 2015

Tor Broström, professor i kulturvård vid Campus Gotland, har av Norges Forskningsråd utsetts till styrelseledamot i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

NIKU bedriver forskning och uppdragsverksamhet inom kulturvårdsområdet. NIKU har 61 anställda och en omsättning på drygt nittio miljoner norska kronor.
 
-NIKU är en av de mest intressanta europeiska miljöerna för tillämpad forskning inom kulturvårdsområdet, säger Tor Broström. Det finns mycket att lära där om hur man på strategiskt plan kan utveckla en dynamisk och hållbar miljö för forskning och utveckling.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten