Åtta projekt får bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse

3 februari 2016

I december 2015 beslutade Torsten Söderbergs Stiftelse om 2015 års anslag till forskning vid svenska lärosäten. Uppsala universitet får bidrag på sammanlagt nära 5,5 miljoner kronor till åtta olika projekt.

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål ”att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. I viss utstäckning ges också bidrag till andra forskningsområden.

I 2015 års utdelning får åtta olika projekt vid Uppsala universitet bidrag från stiftelsen:

  • Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen: Kryddor och strumpor: Globala och perifera konsumtionsmönster 1600–1850. Beviljat belopp: 123 500 kronor
  • Jan Dumanski, Institutionen för immunologi, genetik och patologi: Orsakar förlust av kromosom Y hos män cancer och Alzheimers sjukdom? Beviljat belopp: 2 000 000 kronor
  • Stina Syvänen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Förbättrad PET-diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Beviljat belopp: 427 850 kronor
  • Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen: Erkännande av samkönade äktenskap och parterskap över landsgränserna. Beviljat belopp: 1 509 000 kronor
  • Mikael Ruotsi, Juridiska institutionen: Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys. Beviljat belopp: 1 004 500 kronor
  • Li Bennich-Björkman, Statsvetenskapliga institutionen:     Projektsamhället: hoten mot akademin och vad vi kan göra åt dem. Beviljat belopp: 100 000 kronor
  • Hedvig Mårdh, Konstvetenskapliga institutionen: Retro-gustavianskt – att formge det förflutna för framtiden. Beviljat belopp: 40 000 kronor
  • Michael Neiss, Institutionen för arkeologi och antik historia: Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik. Beviljat belopp: 200 000 kronor

Läs mer om projekten på stiftelsens webbplats

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten