Sommarskola med fokus på bättre hälsa genom spelutveckling

11 mars 2016

Inom ramen för EIT Health, ett hälsoforskningsinriktat konsortium på EU-nivå där Uppsala universitet har en ledande roll, arrangeras i år sommarskola i Visby. Under kursen ska studenter från olika ämnesbakgrund få utveckla spelkoncept som syftar till att främja en sundare livsstil.

En central del i EIT Healths hälsofrämjande uppdrag är att bidra till en sundare livsstil, och i linje med detta har kursen ”Innovation Game – där vårdens utmaningar möter spelvärldens möjligheter” utvecklats. Vid sommarskolan kommer studenterna att i team utveckla egna spelkoncept som svarar på reella utmaningar som vården möter. Att den ges just i Visby har flera orsaker.

– Dels finns en unik kompetens inom speldesign på Campus Gotland. Dessutom står Gotland redan inför ett koncentrat av de utmaningar som väntar västvärldens vårdsamhälle: En åldrande, geografiskt spridd befolkning med långa avstånd till sjukhus, vilket ökar relevansen i de utmaningar inom vård och hälsa som våra studenter tar sig an, säger Catharina Svensson, utbildningssamordnare vid Uppsala universitet.

Tanken är att deltagarna i tvärvetenskapliga grupper kan bidra med olika kunskaper och perspektiv. Alla med en kandidatexamen och god kunskap i engelska är behöriga. Dessutom välkomnas yrkesverksamma deltagare. Även lärarna är hämtade från olika discipliner, från psykologi till innovation – och förstås pedagoger och lärare från institutionen för speldesign vid Campus Gotland i Visby, där kursen genomförs.

- Vi vill visa deltagarna hur innovativa processer kan lösa behovsbaserade problem och hur de och deras kunskap kan bidra till att möta de utmaningar som väntar EU-ländernas hälso- och sjukvård, säger Catharina Svensson.

Vid institutionen för speldesign ser man fram emot den nya kursen.

- Denna sommarskola ger oss en möjlighet att använda vår kunskap för en bredare målgrupp. Att ta det som gör spel så engagerande och tillämpa det på en samhällstjänst, i detta fall i syfte att stärka människors förmåga att ta en aktiv roll för sin egen hälsa och framgångsrikt följa sin plan mot målet, säger Adam Mayes, universitetsadjunkt vid institutionen för speldesign.


Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten