Kulturarv tema för stort internationellt möte

16 april 2016

Tor Broström, professor i kulturvård på Campus Gotland, deltog i det internationella mötet som leddes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och kulturvårdsprofessorn Tor Broström vid Campus Gotland deltog i mitten av april vid en stor internationell konferens om kulturarv och kulturvård på Yale University. Mötet leddes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

U.N. Global Colloquium of University Presidents är ett årligen återkommande möte som arrangeras av Brown University, Columbia University, New York University, Princeton University, University of Pennsylvania och Yale University med stöd och deltagande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Årets möte hölls på Yale University.

Årets möte hade temat ”Bevarande av kulturarv: Utmaningar och strategier” och samlade rektorer och forskare från 25 universitet i Brasilien, Chile, Kina, Tjeckien, Etiopien, Frankrike, Ghana, Indien, Italien, Japan, Jordanien, Korea, Peru, Polen, Sydafrika, Sverige, Tanzania, Turkiet, Storbritannien och USA. Syftet med mötet var dels att identifiera möjliga framtida samarbeten mellan de deltagande universiteten dels att ta fram rekommendationer som kan presenteras för generalsekreteraren och FN.

Från Uppsala universitet deltog rektor Eva Åkesson och Tor Broström, professor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland. Tor Broström höll en presentation om ”Kulturarv och klimatförändringar” som bygger på hans medverkan inom EU-projektet Climate for Culture.

- För mig var det stor ära att bli inbjuden till detta möte. Det är ett erkännande för Uppsala som världsledande universitet, men också för den forskning vi bedriver inom kulturvård vid Campus Gotland. Det var ett unikt tillfälle att skapa förutsättningar för ett globalt samarbete inom forskning och utbildning och att på denna nivå kunna påverka internationella policies för bevarande av kulturarv, säger Tor Broström.

Mer information om mötet: http://ungc.yale.edu

Läs mer om Konstvetenskapliga institutionen - Kulturvård på Campus Gotland

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten