Maria Ågren får förlängt Wallenberg Scholar

13 maj 2016

Fotografi på Maria Ågren vid ett skrivbord framför en bokhylla.

Maria Ågren, professor i historia vid historiska institutionen Uppsala universitet.

Historikern Maria Ågren har fått förlängning som Wallenberg Scholar för forskningsprojektet Genus och arbete.

Maria Ågren, professor i historia vid historiska institutionen Uppsala universitet, blev Wallenberg Scholar i fem år i den första utlysningen 2009 och får nu förlängt i ytterligare fem år med 3 miljoner kr per år.

– Det är unikt att få så mycket pengar för projekt inom humaniora. Det ger oss helt nya möjligheter inom forskningen, vi kan ta oss an större och svårare forskningsproblem, säger Maria Ågren.

I forskningsprojektet "Genus och arbete" har forskarna kartlagt det svenska arbetslivet från 1500-talet fram till 1800-talet med intressanta resultat. Förlängningen som Wallenberg Scholar ger nu möjlighet att gå vidare och utforska arbetslivet fram till 1900-talet.

 

---

Läs vidare

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten