Fem miljoner till bildkonstprojekt

24 september 2016

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Av totalt 51 ansökningar har sju projekt fått bidrag. Ett av bidragen går till Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet har beviljat totalt 30 miljoner till bidrag inom konstnärlig forskning för bidragsperioden 2017-2019.

— Kvaliteten på ansökningarna var i år glädjande hög med ett brett spektrum av inriktningar representerade. I flera av de beviljade projekten inom forskningsområdet finns även en koppling till pågående samhällsdebatt med relevans för människa och samhällsutveckling, säger Jan Kaila, vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet.

Katarina Pirak Sikku, Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, har fått 5 miljoner kronor i bidrag till bildkonstprojektet ”Att ge mig mitt perspektiv - Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet”.

Läs mer om Katarina Pirak Sikkus projekt

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten