Större arena för genusluncherna

14 oktober 2016

Fotografi på Uppsala stadsteaters fasad.

Uppsala stadsteater är ny arena för de populärvetenskapliga genusluncherna.

De populärvetenskapliga genusluncherna har flyttat till Uppsala stadsteater.

Genusluncherna är en populärvetenskaplig föreläsningsserie i samarbete mellan Centrum för genusvetenskap, Folkuniversitet och numera Uppsala stadsteater. Genusluncherna började hösten 2013 och har varit populära redan från starten. Nu har genusluncherna bytt arena till Uppsala stadsteater, första genuslunchen på stadsteatern var 4 oktober.

Tidigare var genusluncherna på Reginateatern men det var en ganska trång lokal där det var svårt att röra sig. Den här terminen provas därför Uppsala stadsteater.

– Det fungerade jättebra, många besökare men ändå gott om plats att röra sig på, säger Julia Benjaminson, assistent på Centrum för genusvetenskap och ansvarig för genusluncherna.

Intresset för genusluncherna har ökat stadigt sedan starten och det behövdes större lokaler.

– Vissa ämnen är förstås mer populära än andra. Vi fick till exempel ta in extrastolar när Tanja Joelsson berättade om män, maskulinitet och makt i trafiken. Jag tror att nästa genuslunch 25 oktober kan bli en publikmagnet. Då kommer en av våra doktorander, Maja Bodin, att berätta om unga mäns tankar kring familjebildning och faderskap. Det är ett ämne som många har lätt att relatera till.

Genusluncherna är öppna för alla, besökarna äter en enklare vegetarisk lunch med fika samtidigt som en forskare från Centrum för genusvetenskap berättar om ett ämne. Allmänhet och studenter får ta del av forskningsfronten inom genusvetenskap samtidigt som forskaren får tillfälle att berätta och diskutera sin forskning.

Julia Benjaminson betonar att det är en intim stämning med frågor och diskussioner.

– Det är inte en föreläsning med en powerpoints, vi har ingen teknik utöver mikrofon. Det är populärvetenskap där forskaren berättar om sin forskning, ibland tar forskaren med sig utskrift på några bilder eller något föremål att diskutera utifrån. Det skapar en avspänd stämning.

---

Kommande genusluncher höstterminen 2016

25 oktober

Maja Bodin, doktorand i reproduktiv hälsa/genusvetenskap, föreläser med titeln "Kärlek utan krav / En biologisk drivkraft / Ett skrämmande åtagande - Unga mäns tankar kring familjebildning och faderskap."

29 november

Ulrika Dahl, lektor i genusvetenskap, föreläser med titeln: "Den feminina mystiken: Queera och intersektionella perspektiv"

Fakta om genusluncherna

Tid: kl. 11.45-13.00

Plats: Uppsala stadsteater

Lunch: Enklare vegetarisk lunch och kaffe/te och kaka.

Kostnad: 90 kr / 75 kr för studenter. Biljetter köps via Uppsala stadsteater.

Arrangör: Centrum för genusvetenskap i samarbete med Folkuniversitetet och Uppsala Stadsteater.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten