Finansiering till forskning om gendergapet

14 oktober 2016

De nordiska länderna ligger i topp när det gäller jämställdhetsfaktorer men inom forskning och innovation placerar sig Norden bara genomsnittligt. Den här ska undersökas i ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för genusvetenskap.

Gabriele Griffin, professor i genusvetenskap, vid Centrum för genusvetenskap har fått 20 miljoner norska kronor för ett femårigt forskningsprojekt om det så kallade gendergapet. Gendergapet är skillnaden mellan de nordiska ländernas topplacering inom jämställdhet men bara en genomsnittlig placering inom forskning och innovation.

Forskningsprojektet är ett Nordic Centre of Excellence med titeln "Beyond the Gender Paradox: Women's Careers in Technology-Driven Research and Innovation In and Outside of Academe". Forskningsmedlen är utlysta av Nordforsk som finansierar och stödjer nordiskt samarbete kring forskning och infrastruktur för forskning. Nordforsk startades 2005 av Nordiska ministerrådet.

Projektet sker i samarbete med finska Tampere University och norska Vetslandsforskning. Gabriele Griffin, professor i genusvetenskap, är forskningsledare för forskningsprojektet,  i projektet ingår också Minna Salminen Karlsson, forskare vid Centrum för genusvetenskap.

Forskningsprojektet, som kommer att påbörjas under 2017, kommer att ha två fokusområden:

  • Kvinnors karriär i innovationsområdet.
  • Effekterna av digitaliseringen på kvinnodominerade forskning- och arbetsområden.

---

Läs vidare

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten