40 miljoner till uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

24 oktober 2016

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har nu beslutat om 2016 års bidrag till forskning. Totalt har har över 300 miljoner kronor beviljats till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av dessa har Uppsala universitet fått drygt 40 miljoner kronor.

Totalt 42 projekt, 3 program, 7 projektstöd till forskningens infrastruktur och 15 ”RJ Sabbatical” har fått bidrag från RJ.

– Svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ett tillskott, och jag räknar med att flera av de projekt och program som vi nu stöder kommer att göra avtryck både inom akademien och i samhället i stort framöver, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Uppsala universitets bidrag till Projekt:

 • Fawcett, Christine, Psykologi: Pupillspegling i ett utvecklingskontext, 6 163 000 kr     
 • Folke, Olle, Statsvetenskap: Lokal politik och förvaltning: Vem vill styra svenska kommuner, och spelar det någon roll?, 5 584 000 kr     
 • Hagelin, Lisa, Antikvetenskap: Dygder för frigivna - en fråga om maskulinitet?, 2 119 000 kr     
 • Höglund, Kristine, Statsvetenskap: Valrelaterat våld och det institutionella arvet, 3 866 000 kr     
 • Martin, Benjamin, Idé- och lärdomshistoria: Kulturen i den internationella världsordningen: Hur europeiska staters kulturella fördrag skapade ett globalt kulturbegrepp 1919-1968, 2 736 000 kr    
 • Pettersson, Ingemar, Teknikhistoria: Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken, 4 117 000 kr     
 • Wockelberg, Helena, Studier av offentlig förvaltning: Finns det en svensk förvaltningsmodell? Förvaltningsmyndigheternas självständighet studerad ur ett multi-dimensionellt perspektiv, 5 859 000 kr

Uppsala universitets bidrag till Infrastruktur för forskning:

 • Adams, Jonathan, Språkstudier: Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden, 7 672 000 kr   
 • Melander, Erik, Tvärvetenskapliga studier: Vem strider i väpnade konflikter? En unik kartläggning av konfliktaktörer, 2 929 000 kr

Uppsala universitets bidrag till ”RJ sabbatical 3”:

 • Guzzini, Stefano, Statsvetenskap: Makt i internationella relationer, 623 000 kr     
 • Nilsson, Ingela, Litteraturstudier: Författaren och hans berättelse i 1100-talets Bysans, 1 325 000 kr

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten