Digitalisering av kulturarv diskuteras under AIMday

27 oktober 2016

Forskning och kulturarvssektorn ger varandra nytt syre när Uppsala universitet bjuder in till AIMday Kulturarv.

Kulturarv har alltmer hamnat i fokus som ett område av betydelse för det moderna samhällets utveckling. Modern teknik skapar nya möjligheter för hur kulturarv kan tillgängliggöras, förmedlas och gestaltas. Digitaliseringens potential och utmaningar är utgångspunkten för de frågor som organisationer inom kulturarvssektorn diskuterar med Uppsala universitets forskare på AIMday Kulturarv.

Den 10 november samlas olika organisationer inom kulturarvssektorn och forskare från olika vetenskaps- och ämnesområden på Uppsala universitets campus Blåsenhus för att diskutera hur kulturarv kan tillgängliggöras, förmedlas och gestaltas för olika målgrupper och områden. Frågorna som diskuteras har organisationerna lämnat in i förväg och formulerat utifrån de utmaningar de har i dagsläget.

En av organisationerna som deltar på AIMday Kulturarv är LSH, en myndighet bestående av tre museer: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. Museernas samlingar består av ca 90 000 föremål, allt ifrån unika 1600-talsdräkter, kungliga smycken och antika vapen till historiska köksredskap och vetenskapliga instrument. En av de frågor LSH vill diskutera handlar om lärstilar i ett digitalt sammanhang och hur man tar man tar till sig visuell och digital information. Frågan är högaktuell eftersom en ny basutställning ska byggas i Livrustkammaren för att ersätta den befintliga som stått sedan 1978.

– Den nya basutställningen blir en tematisk och kronologisk utställning med fokus på monarkins maktlegitimering. Det är ett omfattande projekt där vårt ansvarsområde handlar om att visa våra digitala samlingar. Vår förhoppning är att mötet på AIMday kan ge oss kunskap och idéer om hur vi kan gå tillväga för att kunna erbjuda något både för dem utan förkunskap om Sveriges historia, liksom för dem som önskar fördjupa sig, säger Karin Nilsson, enhetschef Digitala museet, LSH.

Andra frågor som kommer belysas under dagen handlar om hur de nationella kulturarvsmyndigheterna kan bli bättre på att ge allmänheten möjlighet att bidra till kunskapsuppbyggnad och forskning på svenska material som föremål, fotografi, arkivalier etc. Internationellt finns flera exempel på sådana initiativ som visat på goda resultat. Hur digitala metoder kan stödja gränsöverskridande forskning, storytelling och livslångt lärande är andra frågor som diskuteras under dagen

– Kulturarv är ett spännande och gränsöverskridande område och det finns ett stort intresse från både forskare och organisationer att mötas kring temat. Uppsala universitet bedriver mycket forskning som är relevant i sammanhanget, inom såväl humaniora, samhällsvetenskap som IT-relaterade områden, och vi jobbar för att den ska nå ut och möta behov i samhället på ett sätt som också stärker kvaliteten i forskning och undervisning , säger Jin Moen, projektledare för AIMday Kulturarv på UU Innovation.

Om AIMday
AIMday är en metod som tagits fram vid Uppsala universitet för att främja samverkan mellan akademiska forskare och företag och organisationer. Frågor och utmaningar från företag och organisationer matchas med forskare, och varje fråga diskuteras i workshopformat under en dag – en timme per fråga. Målet är att tvärvetenskapligt utforska flera möjliga vägar till potentiella lösningar av en fråga och lägga grund för vidare samarbeten. AIMday lanserades 2008 och har sedan dess arrangerats inom många olika tematiska områden, som exempelvis cancer, diabetes, åldrande och material. Konceptet används också av andra svenska lärosäten och har även introducerats utomlands, vid exempelvis University of Edinburgh och University of Oxford.
Läs mer om AIMday.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten