Fritt Ord 250 – firar det fria ordet

14 november 2016

Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år.

2016 fyller Tryckfrihetsförordningen 250 år. I samband med detta anordnas ett jubileum för att fira det fria ordet och tillgång till fri information – Fritt Ord 250 är. Det uppmärksammas av Uppsala universitet på flera sätt, bland annat med seminarier, föreläsningar och paneldebatter.

Den tryckfrihetsförordning som antogs i Sverige 1766 var den första av sitt slag i världen. I och med den fick alla enligt lag rätt att i tal och skrift uttrycka sig fritt. Offentlighetsprincipen grundläggs också i samma förordning.

Fritt Ord 250 uppmärksammas av en rad myndigheter, institutioner och organisationer. De aktiviteter som arrangeras av Uppsala universitet i samband med jubileet har både ett samtida och ett historiskt perspektiv. Olika frågor som handlar om det fria ordet, censur, tryckfrihet, allas lika rätt till information och liknande ämnen står i fokus. Bland annat anordnas Forsskålsymposiet "Tryckfriheten 250 år: Hot, möjligheter och historiska arv"

Kontakt:
Kontaktperson för Fritt Ord 250 på Uppsala universitet är Annika Windahl Pontén.

 

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten