Genusvetenskap nytt forskarutbildningsämne

17 november 2016

Porträtt av Helena Wahlström Henriksson fotograferat utomhus.

Centrum för genusvetenskap har anställt den första doktoranden i forskarutbildningsämnet genusvetenskap.

Hallå där Helena Wahlström Henriksson, professor vid Centrum för genusvetenskap. Ni har anställt er första doktorand i forskarutbildningsämnet genusvetenskap. Var det många som sökte tjänsten?

– Det var stort intresse, vi fick in exakt 100 ansökningar, och de kom från alla kontinenter utom Oceanien.

Varför var det många som sökte?

– Genusvetenskap är ett ämne som dels har hög samhällsrelevans, och dels också börjar ha ett brett erkännande som ett viktigt forskningsfält globalt. Många vill disputera i genusvetenskap antingen för att arbeta i olika organisationer eller för att fortsätta forska. Det går inte att hitta någon social situation där genus inte spelar någon roll, så användbarheten är tydlig.

Centrum för genusvetenskap har ju haft doktorander länge, vad är nytt nu?

– Det här är vår första doktorand i forskarutbildningsämnet genusvetenskap, som precis har inrättats av Uppsala universitet. Ända sedan Centrum för genusvetenskap startade har vi byggt upp ämnet på grundutbildnings- och masternivå, och nu var det dags för det sista steget med forskarutbildning.

Kommer ni fortsätta att ha gästdoktorander och doktorander från andra ämnen?

– Ja, vi har haft och kommer fortsätta både med gästdoktorander, och med doktorander från andra discipliner och områden vid UU som kommer till oss för att integrera genusperspektivet i sin forskning. Det tillför mycket till vår miljö och förhoppningen är också att de går tillbaka till sitt ämne och bidrar till utvecklingen där. Centrum för genusvetenskap är en resurs för hela Uppsala universitet och kommer att förbli det.

Vad skiljer forskning i genusvetenskap från andra discipliner?

– Tvärvetenskapligheten är ju en sak som skiljer oss från många andra ämnen. Det som också är speciellt är den genusvetenskapliga epistemologin, den kritiska synen på vetenskapande. Inom vår miljö använder vi olika metoder, så det finns inte en genusvetenskaplig metod, men feministisk metodologi präglar också mycket av forskningen. Och alla som forskar inom ämnet är på ett eller annat sätt intresserade av frågor omkring makt och genus.

---

Läs vidare

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten