Nationell konferens om rasismforskning i Uppsala

25 november 2016

Den 23-24 november samlades ett hundratal forskare från hela landet i Uppsala för att diskutera rasismforskningens utmaningar. Konferensen var den första i sitt slag och är tänkt att bli årligen återkommande som en del av Uppsala universitets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Rasism fortsätter att utgöra ett allvarligt samhällsproblem, såväl i Sverige som i övriga världen. FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD) och Europarådet mot rasism och intolerans (ECRI) har återkommande noterat att rasism och diskriminering ännu förekommer i Sverige och finner i många av sina rapporter den tilltagande hatbrottsligheten och den organiserade rasistiska verksamheten oroande. Även strukturell och institutionell rasism är enligt svensk forskning aktuella och akuta problem att ta tag i. I offentliga utredningar har behovet av mer forskning om rasismens mekanismer, utbredning och olika uttryck understrukits. Statsmakterna har också visat insikt om de allvarliga konsekvenser rasismen innebär. Det finns vid Uppsala universitet en stark tradition av forskning om rasism som samhällsproblem.

Konferensen anordnades av Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism som bygger på ett nätverk av forskare vid universitetet. Forum kommer till årsskiftet att omvandlas till en centrumbildning med stöd av rektor och sex samverkande fakulteter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Vi samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Satsningen sker på universitetets eget initiativ, genom en samverkan av sex fakulteter. På sikt kommer Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism att utvecklas till en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Key-note speaker var professor David Theo Goldberg, University of California Humanities Research Institute, USA, som talade på temat The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism. På konferensen behandlades metoder, teorier och forskning om rasismens olika uttryck och begreppsteoretiska hölls samtal om ras, rasifiering och rasism. Bland talarna fanns en bred representation av ämnen och universitet, men också av forskare med olika bakgrund och erfarenheter av rasism.

Mer information, se http://rasismforskning.uu.se/om-oss/

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten