Karin Johannisson har avlidit

2 december 2016

Porträtt på Karin Johannisson från 2010.

Karin Johannisson, porträttfotografi från 2010.

Karin Johannisson, professor emerita i idé- och lärdomshistoria har avlidit efter en tids sjukdom. Karin Johannisson har satt stora avtryck både inom forskningen och hos allmänheten.

Karin Johannisson var professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1996-2011. Hon disputerade 1974 vid Uppsala universitet med avhandlingen "Magnetisörernas tid" och hon blev professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1996. 2005 blev Karin Johannisson hedersdoktor vid medicinska fakulteten Uppsala universitet.

Karin Johannisson har fått en rad utmärkelser och priser,   det sista priset Övralidspriset delades ut våren 2016 med motiveringen "för ett lärdomshistoriskt författarskap som slår en bro mellan humaniora, medicin och psykologi i den breda folkbildningens tecken".

Karin Johannisson var en av Sveriges mest kända humanvetenskapliga forskare och har mer än någon annan bidragit till att modern medicinhistoria har blivit ett uppmärksammat forskningsområde och ett uppskattad populärvetenskapligt område. Karin Johannisson har, förutom sin vetenskapliga produktion, skrivit många uppskattade populärvetenskapliga böcker, den sista boken blev "Den sårade Divan: om psykets estetik" som gavs ut 2015.

Karin Johannisson blev 72 år.

---

Minnesstund hålls 11 december.

Karin Johannissons anhöriga ber oss i dödsrunan i Uppsala Nya Tidning 28 november att gärna tänka på biståndsorganisationen Läkare utan gränser.

2015 gjorde Thomas Karlsohn, lektor i idé- och lärdomshistoria, en längre intervju med Karin Johannisson som publicerades i tidskriften "Arche, tidsskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur" (nr 50-51, juni 2015). Artikeln handlar om Karin Johannissons biografi men också om hennes forskning, folkbildning och syn på ämnet idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare

Urval av länkar till mer läsning.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten