Satsning på medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

12 december 2016

Ett "ordmoln" eller word cloud skapat med ord från artikeln.

Uppsala universitet fördjupar samarbetet inom medicin, farmaci, humaniora och samhällsvetenskap.

Uppsala universitet satsar på att utveckla området medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Projektet innebär fördjupat samarbete mellan forskning och utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci.

– Det är väldigt inspirerande att vi nu får möjlighet att utveckla medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag tror mycket på satsningen, man lär sig mycket av varandra, det här kommer att höja både kvaliteten på forskningen och utbildningen inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områden där man sysslar med medicin och hälsa och utbildningskvaliteten inom medicin och farmaci, säger Solveig Jülich, professor i idé- och lärdomshistoria och en av initiativtagarna till samarbetsprojektet.

Stort intresse

Första steget i projektet blir att anställa en koordinator placerad vid institutionen för idé- och lärdomshistoria som kan fokusera på samarbetet och de behov som har identifierats. Redan i utredningsfasen har intresset varit stort för projektet internt inom Uppsala universitet.

– Det har varit så stort intresse att vi inte har hunnit följa upp alla kontakter med institutioner och program men jag tror det kan hända saker snabbt nu när vi kan anställa en koordinator.

Projektet är treårigt och siktar på att i första hand utveckla de humanistiska och samhällsvetenskapliga inslagen i utbildningsprogrammen för läkare, sjuksköterskor, apotekare och övriga utbildningar inom medicin och farmaci.

– Redan idag finns förstås inslag av humaniora och samhällsvetenskap i utbildningarna men det här projektet ger en möjlighet till att koppla ihop pågående verksamheter och att utveckla och förstärka samarbetet.

Reflektion över professionen

Medicinska och farmaceutiska utbildningar har behov av att utveckla kursmoment som på olika sätt analyserar omvärlden och sätter in professionen i ett sammanhang, både i tid och rum.

– Det kan till exempel handla om att reflektera över vårdsystemets utveckling historiskt och hur det ser ut i samtiden. Det kan vara kurser om medicin och maktrelationer, etiska dilemman och kontroverser eller synen på kropp, hälsa och genus. Eller om skönlitteraturens betydelse inom vård och omsorg. Vi har bara börjat ta fram behoven och det är redan en lång lista som vi nu gemensamt kan gå vidare med.

Projektet kommer, förutom samarbetet kring humanistiska och samhällsvetenskapliga kursmoment, också initiera mångvetenskapliga forskningsprojekt och samarbeten med liknande projekt inom Sverige och utomlands och ta initiativ till samarbeten med Museum Gustavianum och Medicinhistoriska museet.

Synliggör humaniora och samhällsvetenskap

För humaniora och samhällsvetenskap innebär samarbetet en möjlighet till gemensamma tvärvetenskapliga forskningsprojekt och en möjlighet att omsätta forskning och kunskaper praktiskt.

– Med projektet kan vi visa hur kunskaperna inom humaniora och samhällsvetenskap kan omsättas mer praktiskt. Det synliggör samhällsrelevansen med humaniora och samhällsvetenskap.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten