Forskningsmedel till "svåra" kulturarv

1 februari 2017

Riksantikvarieämbetet har gett forskningsmedel till projektet "Ulleråker – Funktionsnedsättning och kulturarv".

Cecilia Rodéhn, forskare vid Centrum för genusvetenskap, har fått medel till projektet "Ulleråker – Funktionsnedsättning och kulturarv". Projektet görs i samarbete med Hedvig Mårdh, konstvetenskapliga institutionen.

Syftet med projektet  "Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv" är att undersöka hur kulturarv som är svåra kan presenteras men också hur de hanteras i stadsplanering och kulturarvsprocesser. Utgångspunkten i projektet är Ulleråker i Uppsala där ett av Sveriges största mentalsjukhus har legat men som sedan 1980-talet till stora delar omvandlats till en stadsdel med bostäder, psykiatriska vårdavdelningar och äldrevård.

Projektet kommer undersöka tre olika delar:

  • Befintliga representationer på platsen såsom offentlig konst, skyltar och gatunamn samt representationer på Medicinhistoriska museet.
  • Hur kulturarvet Ulleråkers sjukhus och speciellt representationer av personer med psykiska funktionsnedsättningar behandlas i planer, utredningar och liknande material och vilka inkluderingar och exkluderingar som görs.
  • Den mediala debatten i samband med omvandlingen av området och på vilka sätt som personer med psykiska funktionsnedsättningar, och minnet därav, förs fram.

Forskningsprojektet syftar till att utveckla metoder för inkludering av svåra kulturarv i både kulturarvsprocesser och stadsutveckling.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten