Samverkansmöte om integrering och rehabilitering i arbetslivet

27 februari 2017

Praktiker och forskare är välkomna till vårens första välfärdslunch 7 mars om integrering och rehabilitering i arbetslivet.

UU Innovation (universitets enhet för innovationsstöd) driver ett nätverk för forskare och praktiker inom välfärdsfrågor för att öka samverkan mellan universitetet och icke-akademiska organisationer.

Lunchen 7 mars har temat "Arbetsliv – rehabilitering och integrering" och på lunchen kommer Åsa Andersén från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap berätta om sin forskning kring arbetsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Och en representant för ett arbetsintegrerande socialt företag kommer att dela med sig av praktiska erfarenheter i att bistå de som står långt från arbetsmarknaden.

Efter presentationerna kommer deltagarna få möjlighet att diskutera erfarenheter och idéer kring samverkan i mindre grupper.

---

Välfärdslunch 7 mars

Tid: 7 mars kl. 11.30-14.00

Plats: Faculty Club, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Arrangör: UU Innovation

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten