Mandelgrenpriset till Michael Neiß

12 april 2017

Svenska fornminnesföreningen har beslutat att tilldela doktoranden och arkeologen Michael Neiß Mandelgrenpriset 2017 för sin forskning om vikingatidens djurornamentik.

Rundspänne från Vestervang (pdf) i Hyllinge
sogn, Danmark, illustrerat av Michael Neiß.

Michael Neiß har i sin avhandling studerat vikingatida brocher och spännen med fokus på produktionsmönster och dekorens kognitiva och religiösa innebörd.

Mandelgrenpriset består av en prissumma på 100 000 kronor och en medalj. Priset utdelas vid Svenska fornminnesföreningens årsmöte 27 april på Medeltidsmuseet i Stockholm. I samband med prisutdelningen ger Michael Neiß en föreläsning som är öppen för allmänheten.

Mer om Svenska fornminnesföreningen

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten