Ny arena för det kritiska samtalet

Visionen är att skapa ett varmt och inbjudande teaterrum i rött och grått, som anknyter till universitetets historia men är utrustat med den senaste tekniken.

Snart öppnas dörrarna till Humanistiska teatern – en spektakulär aula och föreläsningssal, byggd som en klassisk teater och utrustad med den senaste audio-visuella tekniken.

Humanistiska teatern är inrymd mitt bland de andra byggnaderna i Humanistiskt centrum–Engelska parken. Teatern är tänkt att bli en mötesplats och en resurs för alla de institutioner som samlas där. Dessutom finns kontor och undervisningssalar i byggnaden, som kommer att bli den saknade inomhuslänken mellan tre av husen i kvarteret.

– Vi vill öka möjligheterna för våra studenter att utveckla det kritiska samtalet, det är en central del av humanistisk universitetsutbildning. Humaniora kräver möjligheter till dialog och vi tror det går att vässa studenternas utbildning ytterligare, säger Margaretha Fahlgren, ordförande i styrgruppen för byggprojektet.

Teaterbyggnaden sticker ut i kvarteret med en unik rundad form och en svag lutning utår. Fasaden är täckt med konstnärliga utsmyckningar av konstnären Ann Lislegaard – ett perforerat mönster med växtmotiv.

Fasaden är täckt med konstnärliga utsmyckningar,
ett perforerat mönster inspirerat av växtmotiv.

Den 18 april lämnades nycklarna över från fastighetsägaren Akademiska hus till Uppsala universitet. Nu återstår att få inredningen på plats och installera den avancerade AV-utrustningen, med en stor led-skärm och ljudanläggning i taket.

– Det är ett unikt sätt att jobba med ljud och bild där vi kan skapa vilken efterklang vi vill och olika akustiska effekter. Arbetet kommer att pågå hela sommaren, berättar Margareta Öberg, som är projektledare vid Byggnadsavdelningen på Uppsala universitet.

Lokalerna beräknas kunna tas i bruk i mitten av oktober och ska vara tillgängliga för uthyrning till företag och andra organisationer.

Det kommer också finnas möjlighet att med en mindre donation få en namnplakett på en av stolarna. Dessa donationer kommer att finansiera särskilda evenemang i Humanistiska teatern.

---

Läs mer:

Humanistiska teatern - webbplats om projektet

26 april 2017

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten