Heléne Lööw årets väckarklocka

16 maj 2017

Historikern Heléne Lööw får priset Årets väckarklocka för sin forskning om högerextremism.

Heléne Lööw, docent i historia, har fått priset Årets Väckarklocka 2017 av Elin Wägner-sällskapet för arbete i Elin Wägners anda.

Heléne Lööw får priset Årets Väckarklocka för sin kartläggning av högerextrema rörelser. I prismotiveringen skriver Elin Wägner-sällskapet att "Heléne Lööw har visat på nödvändigheten av att oförtröttligt kasta ljus över rörelser som hotar vår demokrati".

Heléne Lööw är docent och forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet med inriktning på frågor om extremism och samhällsskydd av utsatta grupper. Hon har gett ut en rad verk om den svenska nazismens historia och utveckling.

Heléne Lööw har tidigare tilldelats Stora historiepriset 2015 och Martin H:son Holmdahl-stipendiet 2015.

Om priset

Årets väckarklocka delas ut av Elin Wägner-sällskapet till personer eller organisationer som arbetar i Elin Wägners anda. Elin Wägner var journalist, författare och samhällsdebattör engagerad ibland annat demokrati och kvinnlig rösträtt.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten