"Karinfonden" ska stödja kvinnliga forskare

1 juni 2017

Karin Johannisson

Uppsala universitet har tagit emot en donation på en miljon kronor för att skapa ”Stiftelsen Karinfonden” till stöd för kvinnliga forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. Pengarna donerades av Karin Johannisson, professor emerita vid samma institution, som avled i november förra året.

I sitt testamente donerade Karin Johannisson en miljon kronor för att skapa en ny fond som ska stödja kvinnliga forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. Varje år ska avkastningen samt en tjugondel av det ursprungliga kapitalet på en miljon kronor, i första hand användas till att anordna större eller mindre workshops kring en enskild forskare eller ett tema, men det kan också användas till rese- och konferensstöd, tryckbidrag och kostnader i samband med publicering av text och bild eller annat forskningsändamål.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten