Tankesmedja för humanistiska studier

21 augusti 2017

Logotyp för humtank student.

Humtank student ska stå för den humanistiska studentens röst.

Hösten 2017 startar humtank student, en tankesmedja för att stärka studentperspektivet i humaniorafrågor inom akademin och samhället.

Hösten 2017 startar "humtank student" speciellt inriktad på humanistiska studenter. Syftet är stärka studentperspektivet inom humaniora och bland annat främja en humanioravänlig utbildningspolitik med en rättvis fördelning av resurserna.

Humtank student är en gren av Humtank som är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Bakom Humtank står tolv humanistiska fakulteter vid svenska högskolor, bland annat historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet.

---

Läs mer

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten