Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréuspris till fyra framstående Uppsalaforskare

29 augusti 2017

Kungl. Vetenskaps-Societeten har beslutat dela ut Thuréuspriset på 100 000 kronor till fyra framstående Uppsala​forskare.

Prismottagare och motivering:
 
Professor Sascha Ott, professor i molekylär syntetisk kemi vid institutionen för kemi, Uppsala universitet, för sina framstående studier av dels biomimetiska modeller av hydrogenasenzyms aktiva säten, dels fosfaalkeners syntes och egenskaper
 
Professor Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, för sina studier av hur beteendemedicinska strategier kan integreras med sjukgymnastiska åtgärder
 
Professor Neil Price, professor i arkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, för sin internationellt ledande vikingatidsforskning
 
Professor Håvard Hegre, Dag Hammarskjölds professor i freds- och konfliktforskning vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, för sin framstående forskning av avgörande betydelse för fred och utveckling i världen

Om priset:
Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.
 
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Den stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten