Ola Larsmo och Quentin Skinner nya hedersdoktorer

13 oktober 2017

Författaren Ola Larsmo och professor Quentin Skinner, University of London, har utsetts till nya hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet.

Ola Larsmo är författare, frilansskribent och litteraturkritiker. Han har varit redaktör för Bonniers Litterära Magasin, BLM, och ledamot i styrelserna för Författarförbundet och Institutet för framtidsstudier. Åren 2009 till 2017 var han ordförande för svenska PEN. Larsmo har studerat nordiska språk, litteraturvetenskap, teologi och historia vid Uppsala universitet. Hans författargärning inkluderar skönlitteratur, politisk journalistik, kulturjournalistik och inte minst historiska arbeten. Som författare har han genomgående satt historiska skeenden i nytt ljus och även bidragit med en sofistikerad reflexion över den dokumentära romanens estetik och sanningsanspråk, vilket är relevant för de humanistiska ämnena generellt. Han arbetar systematiskt och med stor uppfinningsrikedom med historiskt källmaterial och återkommer ständigt till centrala samtida moraliska och etiska problem och den enskildes ansvar. Detta gäller inte minst hans arbeten som utspelar sig i Uppsala, där den akademiska världen och dess skuggsidor analyseras och gestaltas, som i Djävulssonaten (2007), berättelsen om Bollhusdebatten i Uppsala 1939. Larsmo har deltagit som föreläsare och paneldeltagare samt i kurser om skrivande och om det offentliga samtalet inom fakulteten. Larsmo är med sina breda historiska kunskaper och med sin osvikliga moraliska kompass en viktig humanistisk röst i såväl den svenska samhällsdebatten som i den internationella kampen för yttrande- och pressfrihet.

Quentin Skinner är Barber Beaumont Professor of the Humanities vid Queen Mary, University of London. Hans olika bidrag till historisk forskning har varit mycket viktiga och inflytelserika under flera decennier. Dels gäller detta hans omfattande analyser av det moderna politiskt tänkandets framväxt från medeltid till 1700-tal. Dels har Skinner haft mycket stor betydelse för generella teori- och metodfrågor genom sitt utarbetade av principer för kontextualiserande analyser. Han har hållit flera föreläsningar och seminarier vid Uppsala universitet och fördjupat samarbete planeras.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten