Bidrag till uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

20 oktober 2017

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat vilka som får bidrag i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt får 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur bidrag. Uppsala universitet får bidrag till sju projekt och fyra infrastruktursatsningar.

– Att stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är viktigt, inte minst med tanke på nutida händelser där fakta och kunskap ifrågasätts och ickedemokratiska strömningar tilltar i styrka, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond. Vi är en av de viktigaste finansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att stödja den bästa forskningen,

Bidrag till projekt vid Uppsala universitet:

Bidrag till Infrastruktur för forskning vid Uppsala universitet:

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2017 och stödform).

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten