Andra sidor av migration

14 november 2017

Tecknad bild på glob med människor i rörelse.

Migration och en värld med människor i rörelse är temat lördagen 18 november på Gustavianum. Alla, stora som små, är välkomna.

Korta föredrag, diskussioner, plockmat, aktiviteter för barnen och en film om Uppsala pridefestival är ingredienserna för en temadag om migration.

Lördagen 18 november kommer Gustavianum att fyllas med aktiviteter med koppling till migration och en värld i rörelse.

– Det sker stora migrationsströmmar över världen och det talas mycket om migration och migrationsfrågor i svensk offentlighet och i världen. Men istället för att bara utgå från svensk debatt vill vi angripa och belysa frågeställningarna på vårt eget sätt baserat på den forskning som bedrivs vid Uppsala universitet, säger Sten Hagberg, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi och föreståndare för Forum för Afrikastudier.

Som besökare kommer du kunna lyssna på 15 minuter långa föredrag om till exempel migrationen mellan Mexico och USA eller hur den turkiska invandringen till Europa påverkat den mångkulturella språkpolitiken. Eller hur de muslimska tartarerna kom till Balkanhalvön.

– Vi kommer diskutera migration och folkvandringar utifrån olika historiska och samtida perspektiv och med utgångspunkt från olika delar av världen och utifrån olika forskningsämnen.

På temadagen kommer också regissören och uppsalabon Kavita Das Gupta visa och diskutera sin nya film "Welcome OUT" som är under produktion. Den handlar om Uppsala pridefestival Welcome OUT i september 2017.

Men varför visar ni en film om pridefestivalen på en temadag om migration?

– Många nyanlända har fått utstå förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och festivalen Welcome OUT i Uppsala fokuserade bland annat på den gruppen. Det är också viktigt att visa att Uppsala kan vara en plats där människor kan får vara som de är och visa sin identitet och läggning.

Besökarna kommer också att få tillfälle att smaka på plockmat från olika delar av världen, bland annat från Burkina Faso och för barnen kommer det att finnas olika aktiviteter, som till exempel marmorering.

– Temadagen som vi anordnat varje höst sedan 2012 brukar bli väldigt rolig, avslutar Sten Hagberg.

---

Områdesstudierna vid Uppsala universitet:

och

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten