Mordens marknad – ny avhandling om 2000-talets svenska deckare

11 december 2017

Varför har svenska deckare blivit så omåttligt populära under 2000-talet? Vilka mordmotiv och mordvapen är vanligast i genren och vad det beror på? Och stämmer det att svensk kriminalfiktion präglas av samhällskritik? En ny avhandling från Uppsala universitet ger svar.

Karl Berglunds avhandling i litteraturvetenskap består av tre separat publicerade böcker. Där diskuteras dessa frågor och en mängd annat om genren och dess kommersiella framgångar på senare tid. En tes som genomsyrar arbetet är att det finns en växelverkan mellan genrens framgångar och bokmarknadens snabba strukturomvandlingar under 2000-talet.

Utifrån flera och stora material kan avhandlingen bland annat visa att ryktet om den samhällskritiska svenska deckaren är överdrivet. Genren har breddats innehållsligt och är idag heterogen och spretig. De spektakulära mordgåtorna ligger ofta långt från verklighetens våld, medan skildringarna av huvudpersonernas privat- och arbetsliv tvärtom är noggranna studier i samtidsrealism.

Huvudpersonerna är i regel är vita, heterosexuella svenskar utan invandrarbakgrund från medelklassen, medan mördare och offer är mer varierade sett till sociala skikt. Även de senare relateras dock nästan alltid till en underförstådd medelklass-”normalitet”, som genomsyrar genren.

Dessutom har genren påtagligt feminiserats under 2000-talet. Där såväl författare som huvudpersoner tidigare oftast var män, är könsfördelningen bland författarna i genrens toppskikt numera jämn och närmare två tredjedelar av huvudpersoner kvinnor.

Avhandlingen består av tre delstudier, som fokuserar på tre olika delar av deckarundret. Den första belyser den breda bokmarknadskontexten och genrens utveckling och allt starkare position över tid. Den andra granskar marknadsföringen och paketeringen av genren. Den tredje delstudien, Död och dagishämtningar, analyserar litterära mönster och återkommande teman i genrens kommersiella toppskikt under det tidiga 2000-talet. Den har nyligen utnämnts till årets fackbok av Svenska deckarakademin.


Karl Berglunds avhandling Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur, försvarades den 8 december 2017.

Nyheter - Historisk filosofiska fakulteten