Opuscula

Prenumeration

Som prenumerant så får du fortlöpande nya publikationer till påseende. Serien utkommer med en till tre böcker per år. Betalning sker enkelt per faktura, och priset är för närvarande 100 kr/bok. Något köptvång finns inte (oönskad bok returneras inom två veckor; prenumeranten bekostar då porto).

Specialerbjudande för nya prenumeranter
Teckna dig för en prenumeration nu, och du får välja tre valfria böcker ur Opusculas tidigare utgivning för endast 200 kr.

Kontakt

Redaktör Gudrun Andersson

Prenumerera

Maila namn, e-post och adress till opuscula@hist.uu.se för att påbörja din prenumeration.