Om Opuscula

Opuscula Historica Upsaliensia är en skriftserie som sedan 1988 ges ut av Historiska institu­tionen vid Uppsala universitet. Dess syfte är att publicera dagsaktuell historieforskning i ett attraktivt och lättillgängligt format, utan att ge avkall på den vetenskapliga akribin.

Opusculas skrifter spänner över ett långt tidsspann och behandlar en rad olika forskningsområden. En prenumera­tion på Opuscula är ett billigt och smidigt sätt att hålla sig uppdaterad med aktuell historieforskning.