Media och samverkan

För forskare på Historiska institutionen är det viktigt att sprida forskningen till allmänheten.