Tidigare möten

 • 2022.10.18 Höstmöte. Föredrag av Andrej Kotjarchuk, "Storpolitik i det individuella ödet: Svenskar i Sovjetunionen och den Stora terrorn, 1937-1938"
   
 • 2022.05.17 Årsmöte. Föredrag av Peter Sjökvist, kurator för biblioteket i Leufstabruk, med titeln ”1700-talsbiblioteket vid Leufstabruk: Böcker till nytta och nöje hos familjen De Geer”.
 • 2021.12.15 Julmöte. Föredrag av Carl Henrik Carlsson: "Judarnas historia i Sverige"
 • 2021.10.27 Höstmöte. Föredrag av Fred Hocker: ”Give us your energetic, your wealthy, those yearning to get ahead… Recruiting immigrants to build the Swedish navy 1600-1630”
 • 2021.06.10 Årsmöte. Föredrag av Michelle Brattain: "The Many Faces of Jim Crow: The Long History of Race and Strategies of Disfranchisement in the US"
 • 2019.12.16 Julmöte. Föredrag av Bo Gräslund: Beowulfkvädet - skönlitteratur eller historisk källskrift?
 • 2019.10.31 Höstmöte. Föredrag av Alexander Engström: De dödas rum - Förflyttning av lik och förflyktiga rum i svenska 1600-talsadelns begravningskultur.
 • 2019.04.11 Årsmöte. Föredrag av Sari Nauman: Gästfrihet mot främlingar i 1700-talets Sverige
 • 2018.12.04 Julmöte. Föredrag av professor Eva Österberg: Den eländiga barndomen? Perspektiv på medeltiden
 • 2018.10.11 Höstmöte. Föredrag av filmvetaren Per Vesterlund: Mediehistoria och biografi. Reflektioner efter ett forskningsprojekt om Harry Schein.
 • 2018.04.12 Årsmöte. Föredrag av Peter Ericsson: om tidigmoderna fursteporträtt.
 • 2017.12.14 Julmöte. Föredrag av Nils Billing: De dödas bok - Litteratur för nyss avlidna i det forntida Egypten.
  2017.10.19 Höstmöte. Föredrag av Louise Berglund: Lysande damer – Heliga Birgitta, drottningrollen och kvinnors auktoritet under senmedeltiden.
 • 2017.04.26 Årsmöte. Föredrag av My Hellsing: Hov möter stad: Politiskt sällskapsliv i Stockholm 1770–1830.

 • 2016.12.15 Julmöte. Föredrag av Ola Larsmo: om nya boken Swede Hollow.
 • 2016.10.06 Höstmöte. Föredrag av professor Sabine Sten: Nya forskningsmetoder ger nya rön om Erik den heliges liv och hälsa.
 • 2016.03.10 Årsmöte. Föredrag av Daniel Suhonen över boken om Juholt: Partiledaren som klev in i kylan - samtal om konsten att störta en politiker och det nya politiska landskapet.

 • 2015.12.10 Julmöte. Föredrag av Annika Sandén: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600.
 • 2015.10.08 Höstmöte. Föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist: Den lagfästa kungamakten i det högmedeltida Norden. Ett komparativt perspektiv.
 • 2015.04.16 Vår- och årsmöte. Föredrag av Johanna Ringarp: En skola i kris, från kommunalisering till PISA.

 • 2014.12.18 Julmöte. Föredrag av Nils Fabiansson: På västfronten mycket nytt med utgångspunkt från boken Historien om västfronten. I spåren av första världskriget.
 • 2014.10.23 Höstmöte. Föredrag av professor emeritus Kristian Gerner: Poltava 1709 och Euromajdan 2014. Ukraina mellan Europa och Ryssland.
 • 2014.04.07 Årsmöte. Föredrag av museichef Marika Hedin: Trots allt! Om kvinnor och nobelpris.

 • 2013.12.12 Julmöte. Föredrag av professor Margaret Hunt: The Life and Death of a Seventeenth-Century East India Company Ship.
 • 2013.10.31 Höstmöte. Paneldiskussion under rubriken Fascist – jag? Vem är fascist och varför? Medverkande var Henrik Arnstad, Lena Berggren samt Heléne Lööw. Moderator var Lars M. Andersson.
 • 2013.04.25 Vårmöte. Föredrag av Ylva Hasselberg: Vetenskap som arbete.

 • 2012.12.13 Julmöte. Föredrag av Yvonne Hirdman: "Historia med mamma Europa 1906-1940" utifrån boken Den röda grevinnan.
 • 2012.10.25 Höstmöte. Paneldiskussion under rubriken: Historia i den offentliga debatten. Medverkande var John Chrispinsson (författare, vetenskapsjournalist & programledare), Karin Tegenborg Falkdalen (fil.dr i idéhistoria, författare & arkivchef) samt Jan Lindegren (professor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet).
 • Historiska föreningen i Uppsala 150 år firade den 8 maj 2012. Årsmöte, föreläsning av prof. em. Rolf Torstendahl: "Världens historiker - och Historiska föreningens, 1862-2012". Plats: Universitetshuset sal IX. Därefter följde jubileumsfest på Gästrike-Hälsinge nation med middag, underhållning och dans.

 • 2011.11.08 Julmöte. Föredrag av Henrik Berggren utifrån sin biografi över Olof Palme.
 • 2011.10.13 Höstmöte. Föredrag av Mohammad Fazlhashemi. "Finns det någon muslimsk värld?".
 • 2011.03.24 Årsmöte. Föredrag av Orsi Husz: "Den rätta känslan för tingen: Debatten om köp, slit och släng i 1960-talets Sverige".

 • 2010.12.17 Julmöte. Föredrag av Sverker Sörlin: "Kroppens geni: Att historisera skidåkning som nationalidrott och populärkultur".
 • 2010.10.26 Höstmöte. Föredrag av Ragnar Björk: "Historiker om historiker. En ny bok om svenska historiker".
 • 2010.03.04 Årsmöte. Föredrag av Edda Manga: "'Rättfärdiga krig': Om internationell rätt och den tidiga koloniala expansionen".

 • 2009.12.15 Julmöte. Paneldebatt med Lena Sommestad, Åsa Linderborg och Stefan Lundblad på temat "Historikerns roll i samhället".
 • 2009.10.22 Höstmöte. Föredrag av Mats Hallenberg: "Privatisering och protest. Skatter på entreprenad i svensk stormaktstid".
 • 2009.06.10 Utflykt till tegelbruksmuseet i Heby.
 • 2009.04.02  Årsmöte. Föredrag av Maria Sjöberg: "Kvinnor i fält 1550-1850".

 • 2008.12.11  Julmöte. Föredrag av Lars Berglund: "Barockmusik och historisk förståelse".
 • 2008.10.27  Höstmöte. Föredrag av Peter Englund: "Anti-historia. Första världskriget som berättelse och upplevelse".
 • 2008.04.10  Årsmöte. Föredrag av Heléne Lööw: "Det finns antisemitism - men inga antisemiter. Sverige och antisemitismen under efterkrigstiden".

 • 2007.12.07  Julmöte. Föredrag av Yvonne Svanström: "Sedlighet och radikalitet. Kampen mot prostitution i 1880-talets offentlighet".
 • 2007.10.25  Höstmöte. Föredrag av Erik Fichtelius och Kjell Tunegård: "Ordförande Persson - samtidshistoria eller sensationsjournalistik".
 • 2007.03.15  Årsmöte. Föredrag av Merete Mazzarella: "Om essän och att framställa det förflutna".

 • 2006.12.08  Julmöte. Föredrag av Ulrika Knutson: "Kvinnor på gränsen till genombrott".
 • 2006.10.12  Höstmöte. Föredrag av Birgit Sawyer: "Kvinnor som brobyggare. Kvinnors roll i det vikingatida Skandinavien".
 • 2006.04.06  Årsmöte. Föredrag av Olle Josephson: "Svenskans ställning och humanistisk vetenskap på 2000-talet".

 • 2005.12.16  Julmöte. Föredrag av Jan von Bonsdorff: "När Sibelius dunstade bort".
 • 2005.10.20  Höstmöte. Föredrag av Maria Ågren: "Hemligt eller offentligt? Familjeliv, skandaler och offentlighet i 1700-talets Sverige".
 • 2005.03.10  Årsmöte. Föredrag av Harald Nilsson: "Nya metoder inom numismatiken".

 • 2004.12.16  Julmöte. Föredrag av Björn Furuhagen: "Forum för Levande historia och Intoleransrapporten".
 • 2004.10.14  Höstmöte. Föredrag av Marie Cronqvist: "Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur".
 • 2004.04.01  Årsmöte. Debatt mellan Rolf Torstendahl, Maria Ågren och David Ludvigsson under rubriken "Källkritik".
Senast uppdaterad: 2022-12-09