Skolor och hembygdsföreningar

Att öka kunskapen historia och dess betydelse i samhället idag är viktigt. Flera av våra forskare föreläser för skolungdomar och hembygdsföreningar. Kontakta gärna oss om du som elev, lärare eller medlem i en hembygdsförening vill veta mer om historisk forskning.

Du når oss via samverkan@hist.uu.se.