Kommande disputationer

Eric Bergelin försvarar sin avhandling Planeringsforskningens genombrott den 3 mars 2023 kl 13 i sal IX i Universitetshuset.

Senast uppdaterad: 2023-01-18